Zgłoszenie padnięcia można wypełnić drogą papierową i dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kościerzynie lub wypełniając poniższy formularz on-line:

Zgłoszenie


Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zgłaszam prowadzenie działalności w zakresie: