Przyjmowanie prób i wydawanie wyników:

poniedziałek – piątek 10:00-13:00 – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie, ul. Przemysłowa 8, 83-400 Kościerzyna, tel. 58 686 38 62

Informacja o wyniku badania przekazywana będzie drogą telefoniczną. Zaświadczenia o wyniku badań wydawane będą wydawane w godzinach pracy Inspektoratu tel. 58 686 38 62.

Opłaty:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną za badanie mięsa na użytek własny trzody chlewnej, dzików i nutrii w kierunku włośni nie pobiera się opłat.

Wzór dostępny do pobrania tutaj.

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej na użytek własny dostępny tutaj.