Rachunek Zysków i Strat w jednostce budżetowej

File Name: RZiS-2022.pdf

Bilans 2022 rok

File Name: bilans-2022.pdf

zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022

File Name: zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki-2022.pdf