Załatwianie spraw w Urzędzie:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie czynny jest w godzinach:
poniedziałek godz. 8.00 – 16.00
wtorek – piątek godz. 7.00 – 15.00

Dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Z-ce Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościerzynie:
Poniedziałki w godz. 1400 – 1500

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie, ul. Przemysłowa 8, 83-400 Kościerzyna

Przyjmowanie korespondencji:
W sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kościerzynie, ul. Przemysłowa 8, 83-400 Kościerzyna

Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu Postepowania administracyjnego – Dział VIII (Dz.U. 2024 poz. 572 z późn. zm).