Zgłoszenia można dokonać wysyłając poniżej zamieszczony formularz on-line lub w formie papierowej dostępnej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kościerzynie.

Zgłoszenie


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r., Dz.U. z 2022 poz. 768 z późn. zm.