Zgłoszenie padnięcia można wypełnić drogą papierową i dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kościerzynie lub wypełniając poniższy formularz on-line:

//
//