W 2007 roku Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie nadzorował niżej wymienione zakłady produkujące środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego:
 
 
L.p.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Liczba zakładów/
podmiotów
Uprawnienia*
Z
RP3
RK(OP)
MOL
SB
1.
01 – ubój
        (bydło, świnie, owce, kozy)
1
 
 
 
 
 
  
2.
02 – ubój, rozbiór i przetwórstwo
        (bydło, świnie, owce, kozy)
3
 
 
 
    
3.
06 – rozbiór, przetwórstwo
        (drób, zajęczaki)
1
 
    
4.
10 – prowadzenie punktu skupu
        (zwierzęta łowne)
3
     
5.
18 – przetwórstwo
        (ryby)
2
 
    
6.
38 – ubój, rozbiór
        (bydło, świnie, owce, kozy)
1
  
 
  
7.
53 – transport produktów pochodzenia
       zwierzęcego, z wyłączeniem mleka
12
     
8.
54 – przechowywanie lub transport
       mleka
3
     
9.
 
56 – sprzedaż bezpośrednia
2
    
 
10.
59 – Zakłady pakowania jaj
1
 
    
11.
72 – prowadzenie działalności
       marginalnej, lokalnej i ograniczonej
3
   
 
 
 
 RAZEM :
34
 
 
 
 
 
 
 * Z             – zakłady zatwierdzone;
   RP3        – rynki państw trzecich;
   RK(OP) – rynek krajowy z okresem przejściowym na dostosowanie się do zatwierdzenia
                    do końca 2009 roku;
   MOL       – produkcja marginalna, lokalna, ograniczona;
   SB          – sprzedaż bezpośrednia.
 
 

 

Inne podmioty nadzorowane przez PLW w Kościerzynie w 2007 roku:
 
L.p.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Liczba podmiotów
1.
Obrót środkami żywienia zwierząt
18
2.
Produkcja mieszanek paszowych dla trzody chlewnej
1
3.
Produkcja pierwotna (zboża i pasze na użytek własnej hodowli zwierząt rzeźnych)
1478
4.
Gospodarstwa mleczarskie
198
5.
Wykorzystywanie nasienia
4
6.
Prowadzenie punktu kopulacyjnego
13
7.
Chów i hodowla zwierząt akwakultury oraz rozród ryb
8
8.
Zarobkowy przewóz zwierząt lub przewóz zwierząt wykonywany w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej
25
9.
Prowadzenie schroniska dla zwierząt
1
10.
Organizowanie targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt
1
11.
Chów lub hodowla zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie
1
12.
Obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt
7
13.
Prowadzenie zakładu reprodukcji drobiu
5
14.
Prowadzenie odchowu drobiu
3
15.
Prowadzenie zakładu wylęgu drobiu
4
16.
Prowadzenie zakładu pośredniego kategorii 3 w rozumieniu ust. 12 załącznika I do rozporządzenia nr 1774/2002
1
17.
Transportowanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
5
18.
Prowadzenie ferm mięsożernych zwierząt futerkowych, w których wykorzystuje się uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
2
19.
Prowadzenie innej działalności w zakresie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
1
20.
Prowadzenie zakładu pośredniego kategorii 1 w rozumieniu ust. 8 załącznika I do rozporządzenia nr 1774/2002
1
21.
Utrzymywanie zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt – „hodowla pszczół”
45
22.
Inne
15
 
 RAZEM :
1837