W związku z  potwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzików (ASF) na terenie Miasta Gdynia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie przypomina hodowcom świń o konieczności dołożenia starań w celu zachowania wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa biologicznego aby uniknąć przeniesienia wirusa do swoich gospodarstw. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

– wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,

– zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,

– karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych,

– stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycia i odkażania rąk oraz oczyszczania i odkażania obuwia,

– bieżącego oczyszczania i odkażania narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.

Świnie zakażone wirusem afrykańskiego pomoru świń często wykazują objawy chorobowe podobne do objawów innych chorób (gorączka, wybroczyny, apatia, poronienia, padnięcia bez innych wyraźnych objawów) – dlatego w przypadku najmniejszego podejrzenia lub nawet domniemania możliwości wystąpienia ASF w stadzie, należy zgłosić podejrzenie ASF do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościerzynie celem umożliwienia pobrania próbek w kierunku wykluczenia ASF. Zgłoszenie należy przekazać bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

Dodatkowo przypomina się, iż każde gospodarstwo utrzymujące świnie minimum raz w roku musi zostać skontrolowane pod kątem spełnienia zasad bioasekuracji i zabezpieczenia przed afrykańskim pomorem świń.